Tarjonta

Liikuntatuutorointi

Liikunta- tai hyvinvointituutorit tutustuttavat opiskelijoita korkeakoulun tai paikkakunnan liikuntapalveluihin ja järjestävät opiskelijoille matalan kynnyksen liikuntaa, kuten lajikokeiluja. Liikuntatuutorointi on siis liikunnan vertaistoimintaa, jossa opiskelijat innostavat ja kannustavat muita opiskelijoita liikkumaan. Liikuntatuutorit auttavat opiskelijoita löytämään oman liikuntalajinsa tai saamaan uusia, samanhenkisiä kavereita.

Liikuntatuutorin ei tarvitse olla itsekään huippukunnossa tai minkään urheilulajin puoliammattilainen, vaan ennen kaikkea hän on avoin kokeilemaan uusia lajeja ja tsemppaamaan muita mukaan. Liikuntatuutori luo yhteishenkeä ja järjestää muille elämyksiä. Liikuntatuutorit tukevat toiminnallaan korkeakoulujen liikuntakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Liikuntatuutoroinnista Oamkissa vastaa opiskelijakunta OSAKO ja yliopistolla OYY yhdessä OKKLn kanssa.

Lisätietoja:

Oamk/OSAKO:
www.osakoweb.fi/tuutorointi/

OY/OYY
www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat...

Lajit